“33 năm trong lĩnh vực phát triển công nghệ xử lý nước sạch tại Nhật Bản” Khám phá Cleansui →

Giới thiệu
Chúng tôi là ai ?

NESEN Đại lý chính thức tại Hà Nội

  • Cung cấp và lắp đặt thiết bị lọc nước dân dụng và cho sản xuất công nghiệp
  • Tư vấn và thi công (M&E) tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch, năng lượng từ rác (WTE)
  • Dịch vụ EPC các hệ thống xử lý môi trường nước thải và khí thải, quản lý chất thải.
  • Mua và bán thiết bị, sản phẩm hóa dầu và hóa chất ngành môi trường

Bán hàng: 024.3200.5706

Kỹ thuật: 093.663.4040

 Certificate Nesen

Tin tức

    Chứng nhận & Tiêu chuẩn

    Tìm kiếm